Wie zijn wij ?

Talita biedt opvang, huisvesting en begeleiding voor meerderjarige vrouwen, alleenstaand of met kinderen, die tijdelijk, omwille van zeer uiteenlopende omstandigheden geen woonst meer hebben.

Talita

Hoe ?

TALITA is een opvanghuis voor thuisloze vrouwen met of zonder kinderen, gelegen in het centrum van Brussel (Begijnhofwijk). Elk jaar vangen we gemiddeld 50 à 60 volwassen vrouwen op, en hun 50 à 60 kinderen. Zij verloren hun woning n.a.v. echtelijke problemen, uithuiszettingen wegens onbewoonbaarheid van de woning, schulden, ... De laatste jaren zijn psychische problematieken ook sterker aanwezig.

Tijdens hun verblijf in TALITA genieten zij van een intensieve begeleiding, die hun kansen op hernieuwde deelname en integratie in de maatschappij kan bevorderen: verwerving van een eigen inkomen, vorming en tewerkstelling, zorg voor lichamelijke en geestelijke gezondheid (ook door ontspanning), bekomen van een verblijfsvergunning of voorbereiding op terugkeer naar het land van herkomst, opvoedingsondersteuning voor hun kinderen, ... De begeleiding richt zich zowel op individuele ontplooiing (maatzorg) als op groepsdynamiek en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Het opvanghuis heeft enerzijds een gemeenschappelijke woonvorm (van 11 volwassen vrouwen en 11 kinderen, d.w.z. 22 bedden), en anderzijds een meer zelfstandige opvang in 6 transitwoningen (voor 6 volwassen vrouwen en hun 6 à 10 kinderen, d.w.z. 12 à 16 plaatsen). Gemiddeld verblijven de vrouwen 3 à 4 maanden. De meerderheid vertrekt daarna naar een eigen woning. Sommigen worden in contact gebracht met andere sociale organisaties.

Jaarverslag
Het jaarverslag kan online geraadpleegd worden !

Hier

VOORGAANDE VERSIES

Talita rapport d’activité 2018
Talita rapport d’activité 2018
Talita rapport d’activité 2018
Talita rapport d’activité 2017
Talita rapport d’activité 2016

Steun ons !


TALITA werd vanaf het begin gesubsidieerd voor de personeels- en werkingskosten van de sociale dienst door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en het Brussels Gewest. De vrouwen betalen zelf hun verblijfskosten (“bed-bad-brood”).

Sinds ons ontstaan hechten wij veel belang aan het aanbieden van een omgeving die onze doelgroep hersteld in zijn waardigheid. Dit kost soms weinig moeite maar wel veel middelen.

Ook komen de bewoonsters regelmatig zelf met zeer constructieve voorstellen om het proces naar een meer volwaardige integratie te bevorderen. Zij willen dit graag zelf bekostigen, maar hebben hiervoor meestal niet voldoende financiële middelen. Wel zouden sommigen hiervoor kunnen sparen, maar dat zou de verblijfsduur dermate verlengen, dat andere vrouwen in nood langer zouden moeten wachten op een mogelijkheid tot opname in ons centrum.

Voor deze redenen gaan wij elk jaar weer op zoek naar “peters en meters van TALITA”. Enerzijds om logistieke zaken op te kunnen vangen. Anderzijds om een fonds om de vrouwen van TALITA, die weer zelfstandig kunnen wonen, een lening te geven. Hiermee kunnen zij b.v. de huurwaarborg betalen, meubels, keukengerief en babyspullen kopen, schulden aan elektriciteit- en gasmaatschappijen betalen, etc. Zo kunnen zij een nieuwe start maken. We hebben al enkele vrouwen kunnen helpen met een lening. Er worden afspraken gemaakt over de termijnen van terugbetaling. En …. er is ook al terugbetaald.

Als je een gift wil doen, of meter of peter wil worden en elke maand een kleine donatie wil geven, treuzel niet om ons te contacteren ! Daarenboven kan Talita u een fiscaal attest bezorgen (vanaf 40€ per maand).

We zouden het enorm appreciëren moest je deze oproep verspreiden naar andere mogelijke peter en meters. Hartelijk bedankt voor jullie steun!

Belfius BE72 0682 1345 7116

Nos sponsors

COCOM

COCOM
Actiris

Actiris
Fonds FeBi

Fonds FeBi
United Fund For Belgium

United Fund For Belgium
Jettie

Jettie

Fotos

Ons contacteren

Talita vzw


Vlierwijk 03 - 1000 Brussel
Tel: 02/262 23 78
Fax: 02/262 24 57

info@talita.brussels

Onderneming n°0464 815 486
Erkenning opvanghuis GGC MA005